Erdélyi Irodalmi Szemle

összes lapszám » 1926. 1. szám »

1926. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tartalomjegyzék az Erdélyi Irodalmi Szemle 1926. évi évfolyamához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Császár Károly: Gyulai Pál [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből. 1. A baccalaureátusi vizsgálat. 2. A magánoktatási törvényjavaslat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

PÂrvan Bazil: A dákok Trójában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Siklóssy László: A régi Erdély amatőrjei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Orosz Endre: Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevü kőbányában

Dr. Csűry Bálint: Kemény Zsigmond regényforrásaihoz

Dr. Kristóf György: Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület

–y –d: Uj kutatások a metapszichika, az emberi test rádióaktivitása és az agykéreg rezgései körül

Dr. György Lajos: A romániai könyv- és kőnyomdák statisztikája

Veress Miklós: Az erdélyi könyv-, zenemű és papirkereskedők statisztikája

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár működése az 1925-ik évben

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: Ligeti Ernő: Föl a bakra

Dr. Bitay Árpád: Két magyar tárgyú román regény

Kristóf György: Szinnyei Ferenc; Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig

Reischel Artur: Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története

Vita Zsigmond: Trocsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok

Herepei János: Kelemen Lajos: Hermányi Dienes József emlékirata

Dr. Tavaszy Sándor: Bartók György: Kant

Dr. Perényi József: Windelband: Preludiumok

Mátéffi Zs.: Dr. Ottó Folberth: Meister Eckehart und Laotse

Dr. Perényi József: Dános Árpád és Kovács Gábor: A szociális eszmék fejlődése

Dr. Balogh Ernő: Tulogdy János: Erdély geologiája

Dr. Török Imré: Dr. Imre József: Orvosi etika

Kelemen L.: Gulyás Pál: Magyar Életrajzi Lexikon. 3. füzet

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A Jövő Útjain. — Budapesti Szemle. 1926. 1—2. — Klingsor 1926. 1—3. — Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes II. 2—3. — Nouvelles Literaires (A legújabb francia irodalom hatása külföldön). — Természettudományi Szemle. — Korunk

Adattár

Dr. György Lajos (közli): Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék