Erdélyi Irodalmi Szemle

összes lapszám » 1926. 3–4. szám »

1926. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: A magyar tudománypolitika és a magyar természettudomány jövő feladatai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kristóf György: Transilvánizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Gál Kelemen: Az 1926. évi bakkalaureátusi vizsgálatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kiss Ernő: Erdélyi regények. II. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: A párisi irodalom 1925-ben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Balogh Ernő: Kvarc az erdélyi medence felső mediterrán gipszeiben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői

Dr. Balogh Arthur: Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve

Dr. Csűry Bálint: Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok

Dr. P. Jánossy Béla: Az Erdélyi Róm. Kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

Dr. Bitay Árpád: Gálos Rezső: Legrégibb bibliafordításunk

Dr. Csűry Bálint: Gombocz Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan

Dr. Csűry Bálint: Gombocz Zoltán és Melich János: Magyar Etymologiai Szótár. VIII. f.

Dr. Kristóf György: A hun-mondák legujabb irodalmából

Dr. Kristóf György: Irodalomtörténeti Füzetek

Dr. Bitay Árpád: Jorga N.: Moșiile Familiei Béldy din ara RomÂnească

Dr. György Lajos: Dr. Krisztics Sándor: Magyar kormányzati bibliographia. Társadalomtudományi bibliographia

Dr. Bitay Árpád: Lăpedatu A.–Lupa J.: Anuarul Institutului de Istorie NaÈ›ionalÂ. III.

Dr. Csűry Bálint: Melich János: A honfoglaláskori Magyarország

Dr. Bitay Árpád: Pais Dezső: Magyar Anonymus

Dr. Kiss Ernő: Széchenyi István: Blick és a kisebb döblingi iratok

Dr. György Lajos: Szinnyei Ferenc: A regény

Dr. Ferenczi Miklós: Valentiny A.: Catalogul revistelor știinÅ£ifice și medicale din Cluj

Dr. Ferenczi Miklós: Br. Wesselényi Miklós utinaplója. 1821–22

Folyóirat Szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Budapesti Szemle. 1926. 3—4. — Cele Trei Crişuri. VII. 6—9. — Dolgozatok a Ferenc József Tud. egyetem Archeologiai Intézetéből. II. — Ethnographia — Népélet. 1926. l. — Familia. I. 1—5. — Klingsor, 1926. 6—10. — Minerva. V. 1—5. — Revue de Hongrie. T. 34—36. — Revue des etudes hongroises et finno-ougriennes. III. 3—4. — Századok. 1925. 7—10. — Természettudományi Szemle

Bibliographia

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliogafiája. 1925. év [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kritikai szemle

Rass Károly: Makkai Sándor: Ördögszekér. Erdélyi regény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Adattár

Dr. György Lajos (közli): Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz. Befejező közlemény [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék