Erdélyi Irodalmi Szemle

összes lapszám » 1927. 3–4. szám »

1927. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Steuer János: A székely-kérdés válaszutján [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Orient Gyula: I. Erdélyi alchimisták, II. Bethlen Gábor fejedelem alchimiája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bányai János: A felső Oltszorosok geologiai viszonyai

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Rass Károly: Makkai Sándor: Magyar fa sorsa

Könyvszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. György Lajos: Robert Gragger: Altungarische Erzählungen

Dr. Kiss Ernő: Császár Elemér: Bayer József emlékezete

Csűry Bálint: Emlékkönyvek: Szinnyei József hetvenedik születésnapjára

Dr. György Lajos: Gragger Róbert: Magyar népballadák

Dr. Kántor Lajos: Julius Moravcsik: Attilas Tod in Geschichte und Sage

Dr. György Lajos: Dr. Karácsonyi János: A székely helynevek és a politika

Dr. Patay József: Pivány Jenő: Magyar amerikai kapcsolatok

Ferenczi Sándor: Zoltai Lajos: Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának 1926. évi működéséről

Dr. Gál Kelemen: M. I. Savage–Kovács Lajos: A kereszténység fejlődéstörténete

Dr. Kristóf György: N. Drăganu: Mihail Halici

Dr. Bitay Árpád: Carlo Tagliavini: Studi Rumeni

Folyóirat szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

 A Jövő Útjain: 1927. 1—2. Athenaeum. 1927. 1—2. — A Sajtó. 1927. 1—3.—Budapesti Szemle. 1927. 4—8. — Egyetemes Philologiai Közlöny. 1927. 1—6. — Kőrösi Csoma-Archiv. 1926. 3. Minerva. 1927. 1—3. — Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes. 1926. 1—4. — Ugyanaz: 1927. 1—2. — Ungarische Jahrbücher. 1927. 2.

Francia és német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék