Erdélyi Irodalmi Szemle

összes lapszám » 1929. 3–4. szám »

1929. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Boritó [egyrétegű pdf]

Tanulmányok

Dr. Gyárfás Elemér: A püspökválasztási jog a gyulafehérvár–fogarasi görög-katholikus egyházmegyében [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Balogh Arthur: A kisebbségi jogok kérdése a román jogi irodalomban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Varga Béla: A fausti és a karamazovi lélek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Steuer János: A székely-kérdés válaszutján (II.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Kántor Lajos: Odobescu magyar vonatkozású ismeretlen levelezése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI–XIX. századi kéziratos énekeskönyvei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Juhász Kálmán: A Gellért-legenda [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bányai János: Acicularia s Neritina a Homoródmenti szarmata-képződményekben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle

Dr. Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Blédy Géza: A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen (1921/22–1929/30). [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kisebb közlemények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Lajos: Szentmártoni Bodó János halála ideje

Dr. Kristóf György: Szigligeti Szökött katonája románul

Dr. György Lajos: A weinsbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai

Dr. György Lajos: Petrarca két anekdotája irodalmunkban

Dr. Bitay Árpád: Elkészült az angol nyelv nagy szótára

Dr. Bitay Árpád: A görög nyelv nagy szótára

Tompek József: A XIII. ikerlégió munkavezetői Apulumban

Könyv- és folyóiratszemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A filozófia, esztétika, pszichologia, pedagógia, irodalomtörténet, nyelvészet, etnográfia, statisztika, jogtudomány, történet és művelődéstörténet köréből 71 könyv és tanulmány ismertetése

Kritikai szemle [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Rajka László—Herepei János—Dr. Balogh Ernő: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára — Dr. Sulyok István: Dr. Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme — Dr. Biró Vencel: Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez. 1919—1929. — Dr. Tavaszy Sándor: Bartók György: A „rendszer” filozófiai vizsgálata — Dr. Tavaszy Sándor: Nagy József: A fejlődés eszméje

Bibliográfia

Dr. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája. 1928. év, pótlásokkal az 1919–1928. évekről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Resumé: Német nyelvű kivonat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tartalom 1929. VI. évfolyam [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék